Privātums

  1. Personiskās informācijas apstrāde lūgumraksta '#EUforAnimals' mērķiem

Biedrība Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be) ievāc jūsu personisko informāciju (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pasta adresi), ko jūs sniedzat mums, parakstot šo lūgumrakstu, un uzglabā to savā datubāzē Excel izklājlapā. GAIA uzglabā jūsu personas datus tikai nolūkā nosūtīt to attiecīgajām ES iestādēm lūgumraksta mērķiem. Jūs jebkurā brīdī varat lūgt piekļuvi informācijai, kas tiek uzglabāta, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi info@gaia.be. Iesniedzot lūgumrakstu, kompetentā iestāde var ielūkoties parakstītāju sarakstā.

  1. Kādas ir jūsu datu aizsardzības tiesības?

GAIA vēlas pārliecināties, ka jūs pilnībā izprotat savas datu aizsardzības tiesības. Ikvienam lietotājam ir tiesības uz turpmāko:  

  • Tiesības piekļūt: jums ir tiesības pieprasīt organizācijai GAIA jūsu personas datu kopijas;    
  • Tiesības labot: jums ir tiesības pieprasīt, lai GAIA izlabotu informāciju, kas, jūsuprāt, ir neprecīza. Tāpat jums ir tiesības lūgt, lai GAIA papildinātu informāciju, kas, jūsuprāt, ir nepilnīga;
  • Tiesības uz dzēšanu: jums noteiktos gadījumos ir tiesības pieprasīt, lai GAIA izdzēstu jūsu personas datus;
  • Tiesības ierobežot apstrādi: jums noteiktos gadījumos ir tiesības pieprasīt, lai GAIA ierobežotu jūsu personas datu apstrādi;
  • Tiesības iebilst pret apstrādi: jums noteiktos gadījumos ir tiesības iebilst pret to, ka GAIA apstrādā jūsu personas datus;
  • Tiesības uz datu pārnesamību: jums noteiktos gadījumos ir tiesības pieprasīt, lai GAIA nosūtītu jūsu personas datus, ko esam ievākuši, citai organizācijai vai tieši jums.
  1. Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi par GAIA privātuma politiku, datiem, kurus mēs par jums apkopojam, vai jūs vēlētos izmantot kādas no savām datu aizsardzības tiesībām, lūdzam droši sazināties ar mums e-pastā, rakstot uz info@gaia.be.