EP deputāti, kuri atbalstījuši #EUforAnimals EP 2019.-2024. gada termiņa laikā

vārds, uzvārds dalībvalsts politiskā grupa
ADAMOWICZ Magdalena
Polija
EPP
ADINOLFI Isabella
Itālija
EPP
AGIUS SALIBA Alex
Malta
S&D
AL-SAHLANI Abir
Zviedrija
Renew
ALAMETSÄ Alviina
Somija
Greens/EFA
ALBUQUERQUE João
Portugāle
S&D
ALFONSI François
Francija
Greens/EFA
ARIMONT Pascal
Beļģija
EPP
ASSIMAKOPOULOU Anna-Michelle
Grieķija
EPP
AUBRY Manon
Francija
GUE/NGL
AUKEN Margrete
Dānija
Greens/EFA
AUŠTREVIČIUS Petras
Lietuva
Renew
BARTOLO Pietro
Itālija
S&D
BEGHIN Tiziana
Itālija
NI
BEIGNEUX Aurélia
Francija
ID
BENIFEI Brando
Itālija
S&D
BERG Lars Patrick
Vācija
ECR
BIEDROŃ Robert
Polija
S&D
BITEAU Benoît
Francija
Greens/EFA
BJÖRK Malin
Zviedrija
GUE/NGL
BLOSS Michael
Vācija
Greens/EFA
BOMPARD Manuel
Francija
GUE/NGL
BONFRISCO Anna
Itālija
ID
BORZAN Biljana
Horvātija
S&D
BOTENGA Marc
Beļģija
GUE/NGL
BOURGEOIS Geert
Beļģija
ECR
BRGLEZ Milan
Slovēnija
S&D
BRICMONT Saskia
Beļģija
Greens/EFA
BRUNA Annika
Francija
ID
BUSCHMANN Martin
Vācija
NI
BUZEK Jerzy
Polija
EPP
CARÊME Damien
Francija
Greens/EFA
CASA David
Malta
EPP
CASTALDO Fabio Massimo
Itālija
NI
CHAHIM Mohammed
Nīderlande
S&D
CHAIBI Leïla
Francija
GUE/NGL
CHRISTENSEN Asger
Dānija
Renew
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
Polija
S&D
CIOLOŞ Dacian
Rumānija
Renew
COMÍN I OLIVERES Antoni
Spānija
NI
CORMAND David
Francija
Greens/EFA
CORRAO Ignazio
Itālija
Greens/EFA
COZZOLINO Andrea
Itālija
NI
CSEH Katalin
Ungārija
Renew
CUFFE Ciarán
Īrija
Greens/EFA
CUTAJAR Josianne
Malta
S&D
DALUNDE Jakop
Zviedrija
Greens/EFA
DALY Claire
Īrija
GUE/NGL
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
Francija
Greens/EFA
DURAND Pascal
Francija
S&D
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Slovākija
Renew
D’AMATO Rosa
Itālija
Greens/EFA
EICKHOUT Bas
Nīderlande
Greens/EFA
ENGERER Cyrus
Malta
S&D
EVI Eleonora
Itālija
Greens/EFA
FAJON Tanja
Slovēnija
S&D
FERRARA Laura
Itālija
NI
FOURLAS Loucas
Kipra
EPP
FRAGKOS Emmanouil
Grieķija
ECR
FRANKOWSKI Tomasz
Polija
EPP
FUGLSANG Niels
Dānija
S&D
FURORE Mario
Itālija
NI
GALLÉE Malte
Vācija
Greens/EFA
GAMON Claudia
Austrija
Renew
GEMMA Chiara
Itālija
ECR
GEORGIOU Giorgos
Kipra
GUE/NGL
GEORGOULIS Alexis
Grieķija
GUE/NGL
GIARRUSSO Dino
Itālija
NI
GLAVAK Sunčana
Horvātija
EPP
GLUCKSMANN Raphaël
Francija
S&D
GREGOROVÁ Markéta
Czechia
Greens/EFA
GRISET Catherine
Francija
ID
GRUFFAT Claude
Francija
Greens/EFA
GUALMINI Elisabetta
Itālija
S&D
GUERREIRO Francisco
Portugāle
Greens/EFA
GUILLAUME Sylvie
Francija
S&D
GUSMÃO José
Portugāle
GUE/NGL
GUTELAND Jytte
Zviedrija
S&D
HALICKI Andrzej
Polija
EPP
HAZEKAMP Anja
Nīderlande
GUE/NGL
HOJSÍK Martin
Slovākija
Renew
HOLMGREN Pär
Zviedrija
Greens/EFA
HÜBNER Danuta Maria
Polija
EPP
IJABS Ivars
Latvija
Renew
IN 'T VELD Sophia
Nīderlande
Renew
JADOT Yannick
Francija
Greens/EFA
JORON Virginie
Francija
ID
JURZYCA Eugen
Slovākija
ECR
KALJURAND Marina
Igaunija
S&D
KANKO Assita
Beļģija
ECR
KEFALOGIANNIS Manolis
Grieķija
EPP
KOHUT Łukasz
Polija
S&D
KOKKALIS Petros
Grieķija
GUE/NGL
KONSTANTINOU Athanasios
Grieķija
NI
KOPACZ Ewa
Polija
EPP
KÖSTER Dietmar
Vācija
S&D
KOULOGLOU Stelios
Grieķija
GUE/NGL
KOUNTOURA Elena
Grieķija
GUE/NGL
KRASNODĘBSKI Zdzisław
Polija
ECR
KUHNKE Alice
Zviedrija
Greens/EFA
KYMPOUROPOULOS Stelios
Grieķija
EPP
KYRTSOS Georgios
Grieķija
Renew
LALUCQ Aurore
Francija
S&D
LAMBERTS Philippe
Beļģija
Greens/EFA
LANGENSIEPEN Katrin
Vācija
Greens/EFA
LARROUTUROU Pierre
Francija
S&D
LEWANDOWSKI Janusz
Polija
EPP
LUTGEN Benoît
Beļģija
EPP
LØKKEGAARD Morten
Dānija
Renew
MARTUSCIELLO Fulvio
Itālija
EPP
MATIAS Marisa
Portugāle
GUE/NGL
MATTHIEU Sara
Beļģija
Greens/EFA
MAZUREK Beata
Polija
ECR
MEIMARAKIS Vangelis
Grieķija
EPP
METSOLA Roberta
Malta
EPP
METZ Tilly
Luksemburga
Greens/EFA
MIHÁL Jozef
Slovākija
Renew
MILLER Leszek
Polija
S&D
MODIG Silvia
Somija
GUE/NGL
NIENASS Niklas
Vācija
Greens/EFA
NIINISTÖ Ville
Somija
Greens/EFA
NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris
Grieķija
NI
NOICHL Maria
Vācija
S&D
O'SULLIVAN Grace
Īrija
Greens/EFA
OLBRYCHT Jan
Polija
EPP
OMARJEE Younous
Francija
GUE/NGL
PAET Urmas
Igaunija
Renew
PAPADAKIS Demetris
Kipra
S&D
PAPADAKIS Kostas
Grieķija
NI
PAPADIMOULIS Dimitrios
Grieķija
GUE/NGL
PEDICINI Piernicola
Itālija
Greens/EFA
PELLETIER Anne-Sophie
Francija
GUE/NGL
PENKOVA Tsvetelina
Bulgārija
S&D
PETER-HANSEN Kira Marie
Dānija
Greens/EFA
PIETIKÄINEN Sirpa
Somija
EPP
PIGNEDOLI Sabrina
Itālija
NI
PINEDA Manu
Spānija
GUE/NGL
POLČÁK Stanislav
Czechia
EPP
POSPÍŠIL Jiří
Czechia
EPP
REGNER Evelyn
Austrija
S&D
REGO Sira
Spānija
GUE/NGL
REPASI René
Vācija
S&D
REUTEN Thijs
Nīderlande
S&D
RIBA I GINER Diana
Spānija
Greens/EFA
RIES Frédérique
Beļģija
Renew
RIPA Manuela
Vācija
Greens/EFA
RIVASI Michèle
Francija
Greens/EFA
RODRÍGUEZ PALOP Eugenia
Spānija
GUE/NGL
RONDINELLI Daniela
Itālija
S&D
ROOSE Caroline
Francija
Greens/EFA
SANT Alfred
Malta
S&D
SARVAMAA Petri
Somija
EPP
SATOURI Mounir
Francija
Greens/EFA
SCHALDEMOSE Christel
Dānija
S&D
SCHIEDER Andreas
Austrija
S&D
SCHIRDEWAN Martin
Vācija
GUE/NGL
SIDL Günther
Austrija
S&D
SIKORSKI Radosław
Polija
EPP
ŠIMEČKA Michal
Slovākija
Renew
SINČIĆ Ivan Vilibor
Horvātija
NI
SOLÉ Jordi
Spānija
Greens/EFA
SPUREK Sylwia
Polija
Greens/EFA
SPYRAKI Maria
Grieķija
EPP
ŠTEFANEC Ivan
Slovākija
EPP
STEGRUD Jessica
Zviedrija
ECR
STRIK Tineke
Nīderlande
Greens/EFA
TAX Vera
Nīderlande
S&D
THUN UND HOHENSTEIN Róża
Polija
Renew
TOUSSAINT Marie
Francija
Greens/EFA
TUDORACHE Dragoş
Rumānija
Renew
UHRÍK Milan
Slovākija
NI
URBÁN CRESPO Miguel
Spānija
GUE/NGL
URTASUN Ernest
Spānija
Greens/EFA
VAN BREMPT Kathleen
Beļģija
S&D
VAN OVERTVELDT Johan
Beļģija
ECR
VAN SPARRENTAK Kim
Nīderlande
Greens/EFA
VAUTMANS Hilde
Beļģija
Renew
VERHOFSTADT Guy
Beļģija
Renew
VILLANUEVA RUIZ Idoia
Spānija
GUE/NGL
VILLUMSEN Nikolaj
Dānija
GUE/NGL
VIND Marianne
Dānija
S&D
VIRKKUNEN Henna
Somija
EPP
VITANOV Petar
Bulgārija
S&D
VON CRAMON-TAUBADEL Viola
Vācija
Greens/EFA
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
Grieķija
EPP
VUOLO Lucia
Itālija
EPP
WAITZ Thomas
Austrija
Greens/EFA
WALLACE Mick
Īrija
GUE/NGL
WIENER Sarah
Austrija
Greens/EFA
WIESNER Emma
Zviedrija
Renew
WIEZIK Michal
Slovākija
Renew
WIŚNIEWSKA Jadwiga
Polija
ECR
YENBOU Salima
Francija
Renew
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Francija
Renew
ZAGORAKIS Theodoros
Grieķija
EPP
ZULLO Marco
Itālija
Renew
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
Polija
EPP