Ευρωβουλευτές που υποστηρίζουν το #EUforAnimals κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Κράτος μέλος Πολιτική ομάδα
ADAMOWICZ Magdalena
Πολωνία
EPP
ADINOLFI Isabella
Ιταλία
EPP
AGIUS SALIBA Alex
Μάλτα
S&D
AL-SAHLANI Abir
Σουηδία
Renew
ALAMETSÄ Alviina
Φινλανδία
Greens/EFA
ALBUQUERQUE João
Πορτογαλία
S&D
ALFONSI François
Γαλλία
Greens/EFA
ARIMONT Pascal
Βέλγιο
EPP
ASSIMAKOPOULOU Anna-Michelle
Ελλάδα
EPP
AUBRY Manon
Γαλλία
GUE/NGL
AUKEN Margrete
Δανία
Greens/EFA
AUŠTREVIČIUS Petras
Λιθουανία
Renew
BARTOLO Pietro
Ιταλία
S&D
BEGHIN Tiziana
Ιταλία
NI
BEIGNEUX Aurélia
Γαλλία
ID
BENIFEI Brando
Ιταλία
S&D
BERG Lars Patrick
Γερμανία
ECR
BIEDROŃ Robert
Πολωνία
S&D
BITEAU Benoît
Γαλλία
Greens/EFA
BJÖRK Malin
Σουηδία
GUE/NGL
BLOSS Michael
Γερμανία
Greens/EFA
BOMPARD Manuel
Γαλλία
GUE/NGL
BONFRISCO Anna
Ιταλία
ID
BORZAN Biljana
Κροατία
S&D
BOTENGA Marc
Βέλγιο
GUE/NGL
BOURGEOIS Geert
Βέλγιο
ECR
BRGLEZ Milan
Σλοβενία
S&D
BRICMONT Saskia
Βέλγιο
Greens/EFA
BRUNA Annika
Γαλλία
ID
BUSCHMANN Martin
Γερμανία
NI
BUZEK Jerzy
Πολωνία
EPP
CARÊME Damien
Γαλλία
Greens/EFA
CASA David
Μάλτα
EPP
CASTALDO Fabio Massimo
Ιταλία
NI
CHAHIM Mohammed
Ολλανδία
S&D
CHAIBI Leïla
Γαλλία
GUE/NGL
CHASTEL Olivier
Βέλγιο
Renew
CHRISTENSEN Asger
Δανία
Renew
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
Πολωνία
S&D
CIOLOŞ Dacian
Ρουμανία
Renew
COMÍN I OLIVERES Antoni
Ισπανία
NI
CORMAND David
Γαλλία
Greens/EFA
CORRAO Ignazio
Ιταλία
Greens/EFA
COZZOLINO Andrea
Ιταλία
NI
CSEH Katalin
Ουγγαρία
Renew
CUFFE Ciarán
Ιρλανδία
Greens/EFA
CUTAJAR Josianne
Μάλτα
S&D
DALUNDE Jakop
Σουηδία
Greens/EFA
DALY Clare
Ιρλανδία
GUE/NGL
DANZÌ Maria Angela
Ιταλία
NI
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
Γαλλία
Greens/EFA
DURAND Pascal
Γαλλία
S&D
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Σλοβακία
Renew
D’AMATO Rosa
Ιταλία
Greens/EFA
EICKHOUT Bas
Ολλανδία
Greens/EFA
ENGERER Cyrus
Μάλτα
S&D
EVI Eleonora
Ιταλία
Greens/EFA
FAJON Tanja
Σλοβενία
S&D
FERRARA Laura
Ιταλία
NI
FLEGO Valter
Κροατία
Renew
FOURLAS Loucas
Κύπρος
EPP
FRAGKOS Emmanouil
Ελλάδα
ECR
FRANKOWSKI Tomasz
Πολωνία
EPP
FUGLSANG Niels
Δανία
S&D
FURORE Mario
Ιταλία
NI
GALLÉE Malte
Γερμανία
Greens/EFA
GAMON Claudia
Αυστρία
Renew
GEMMA Chiara
Ιταλία
ECR
GEORGIOU Giorgos
Κύπρος
GUE/NGL
GEORGOULIS Alexis
Ελλάδα
GUE/NGL
GIARRUSSO Dino
Ιταλία
NI
GLAVAK Sunčana
Κροατία
EPP
GLUCKSMANN Raphaël
Γαλλία
S&D
GREGOROVÁ Markéta
Czechia
Greens/EFA
GRISET Catherine
Γαλλία
ID
GRUFFAT Claude
Γαλλία
Greens/EFA
GUALMINI Elisabetta
Ιταλία
S&D
GUERREIRO Francisco
Πορτογαλία
Greens/EFA
GUILLAUME Sylvie
Γαλλία
S&D
GUSMÃO José
Πορτογαλία
GUE/NGL
GUTELAND Jytte
Σουηδία
S&D
HALICKI Andrzej
Πολωνία
EPP
HAZEKAMP Anja
Ολλανδία
GUE/NGL
HOJSÍK Martin
Σλοβακία
Renew
HOLMGREN Pär
Σουηδία
Greens/EFA
HÜBNER Danuta Maria
Πολωνία
EPP
IJABS Ivars
Λεττονία
Renew
IN 'T VELD Sophia
Ολλανδία
Renew
JADOT Yannick
Γαλλία
Greens/EFA
JERKOVIĆ Romana
Κροατία
S&D
JORON Virginie
Γαλλία
ID
JURZYCA Eugen
Σλοβακία
ECR
KALJURAND Marina
Εσθονία
S&D
KANKO Assita
Βέλγιο
ECR
KEFALOGIANNIS Manolis
Ελλάδα
EPP
KOHUT Łukasz
Πολωνία
S&D
KOKKALIS Petros
Ελλάδα
GUE/NGL
KONSTANTINOU Athanasios
Ελλάδα
NI
KOPACZ Ewa
Πολωνία
EPP
KÖSTER Dietmar
Γερμανία
S&D
KOULOGLOU Stelios
Ελλάδα
GUE/NGL
KOUNTOURA Elena
Ελλάδα
GUE/NGL
KRASNODĘBSKI Zdzisław
Πολωνία
ECR
KUHNKE Alice
Σουηδία
Greens/EFA
KYMPOUROPOULOS Stelios
Ελλάδα
EPP
KYRTSOS Georgios
Ελλάδα
Renew
KYUCHYUK Ilhan
Βουλγαρία
Renew
LALUCQ Aurore
Γαλλία
S&D
LAMBERTS Philippe
Βέλγιο
Greens/EFA
LANGENSIEPEN Katrin
Γερμανία
Greens/EFA
LARROUTUROU Pierre
Γαλλία
S&D
LEWANDOWSKI Janusz
Πολωνία
EPP
LUTGEN Benoît
Βέλγιο
EPP
LØKKEGAARD Morten
Δανία
Renew
MARTUSCIELLO Fulvio
Ιταλία
EPP
MATIAS Marisa
Πορτογαλία
GUE/NGL
MATIĆ Predrag Fred
Κροατία
S&D
MATTHIEU Sara
Βέλγιο
Greens/EFA
MAZUREK Beata
Πολωνία
ECR
MEIMARAKIS Vangelis
Ελλάδα
EPP
METSOLA Roberta
Μάλτα
EPP
METZ Tilly
Λουξεμβούργο
Greens/EFA
MIHÁL Jozef
Σλοβακία
Renew
MILLER Leszek
Πολωνία
S&D
MIRANDA Ana
Ισπανία
Greens/EFA
MODIG Silvia
Φινλανδία
GUE/NGL
NIEDERMAYER Luděk
Czechia
EPP
NIENASS Niklas
Γερμανία
Greens/EFA
NIINISTÖ Ville
Φινλανδία
Greens/EFA
NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris
Ελλάδα
NI
NOICHL Maria
Γερμανία
S&D
O'SULLIVAN Grace
Ιρλανδία
Greens/EFA
OLBRYCHT Jan
Πολωνία
EPP
OMARJEE Younous
Γαλλία
GUE/NGL
PAET Urmas
Εσθονία
Renew
PAPADAKIS Demetris
Κύπρος
S&D
PAPADAKIS Kostas
Ελλάδα
NI
PAPADIMOULIS Dimitrios
Ελλάδα
GUE/NGL
PEDICINI Piernicola
Ιταλία
Greens/EFA
PELLETIER Anne-Sophie
Γαλλία
GUE/NGL
PENKOVA Tsvetelina
Βουλγαρία
S&D
PETER-HANSEN Kira Marie
Δανία
Greens/EFA
PIETIKÄINEN Sirpa
Φινλανδία
EPP
PIGNEDOLI Sabrina
Ιταλία
NI
PINEDA Manu
Ισπανία
GUE/NGL
POLČÁK Stanislav
Czechia
EPP
POSPÍŠIL Jiří
Czechia
EPP
REGNER Evelyn
Αυστρία
S&D
REGO Sira
Ισπανία
GUE/NGL
REPASI René
Γερμανία
S&D
REUTEN Thijs
Ολλανδία
S&D
RIBA I GINER Diana
Ισπανία
Greens/EFA
RIES Frédérique
Βέλγιο
Renew
RIPA Manuela
Γερμανία
Greens/EFA
RIVASI Michèle
Γαλλία
Greens/EFA
RODRÍGUEZ PALOP Eugenia
Ισπανία
GUE/NGL
RONDINELLI Daniela
Ιταλία
S&D
ROOSE Caroline
Γαλλία
Greens/EFA
SANT Alfred
Μάλτα
S&D
SARVAMAA Petri
Φινλανδία
EPP
SATOURI Mounir
Γαλλία
Greens/EFA
SCHALDEMOSE Christel
Δανία
S&D
SCHIEDER Andreas
Αυστρία
S&D
SCHIRDEWAN Martin
Γερμανία
GUE/NGL
SIDL Günther
Αυστρία
S&D
SIKORSKI Radosław
Πολωνία
EPP
ŠIMEČKA Michal
Σλοβακία
Renew
SINČIĆ Ivan Vilibor
Κροατία
NI
SMERIGLIO Massimiliano
Ιταλία
NI
SOLÉ Jordi
Ισπανία
Greens/EFA
SPUREK Sylwia
Πολωνία
Greens/EFA
SPYRAKI Maria
Ελλάδα
EPP
ŠTEFANEC Ivan
Σλοβακία
EPP
ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae
Ρουμανία
Greens/EFA
STEGRUD Jessica
Σουηδία
ECR
STRIK Tineke
Ολλανδία
Greens/EFA
TAX Vera
Ολλανδία
S&D
THUN UND HOHENSTEIN Róża
Πολωνία
Renew
TOUSSAINT Marie
Γαλλία
Greens/EFA
TUDORACHE Dragoş
Ρουμανία
Renew
UHRÍK Milan
Σλοβακία
NI
URBÁN CRESPO Miguel
Ισπανία
GUE/NGL
URTASUN Ernest
Ισπανία
Greens/EFA
VAN BREMPT Kathleen
Βέλγιο
S&D
VAN OVERTVELDT Johan
Βέλγιο
ECR
VAN SPARRENTAK Kim
Ολλανδία
Greens/EFA
VAUTMANS Hilde
Βέλγιο
Renew
VERHOFSTADT Guy
Βέλγιο
Renew
VILLANUEVA RUIZ Idoia
Ισπανία
GUE/NGL
VILLUMSEN Nikolaj
Δανία
GUE/NGL
VIND Marianne
Δανία
S&D
VIRKKUNEN Henna
Φινλανδία
EPP
VISTISEN Anders
Δανία
ID
VITANOV Petar
Βουλγαρία
S&D
VON CRAMON-TAUBADEL Viola
Γερμανία
Greens/EFA
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
Ελλάδα
EPP
VUOLO Lucia
Ιταλία
EPP
WAITZ Thomas
Αυστρία
Greens/EFA
WALLACE Mick
Ιρλανδία
GUE/NGL
WIENER Sarah
Αυστρία
Greens/EFA
WIESNER Emma
Σουηδία
Renew
WIEZIK Michal
Σλοβακία
Renew
WIŚNIEWSKA Jadwiga
Πολωνία
ECR
YENBOU Salima
Γαλλία
Renew
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Γαλλία
Renew
ZAGORAKIS Theodoros
Ελλάδα
EPP
ZULLO Marco
Ιταλία
Renew
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
Πολωνία
EPP