Privacy

Processing of personal information for the ‘#EUforAnimals’ petition

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), our partner organization, receives and collects the personal data (full name, email address and address) submitted by signing this petition and stores it in an excel-sheet at their database. GAIA keeps your personal data with the sole purpose of sending it to Real Animal Rights Foundation and to the relevant EU institutions for the purposes of the petition. Real Animal Rights Foundation keeps your personal information in an excel-sheet at their database to add it to our mailing list and in food distribution efforts.  You can ask for access to the information that is stored at any time by sending an email to rarmalta@gmail.com. When submitting a petition, the competent authority may consult the list of signatories.

1. L-ipproċessar ta ’informazzjoni personali għall-petizzjoni ‘#EUforAnimals’

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), l-organizzazzjoni msieħba tagħna, tirċievi u tiġbor id-dejta personali (isem sħiħ, indirizz elettroniku u indirizz) sottomessa billi tiffirma din il-petizzjoni u iżommha excel-sheet fid-database tagħhom. GAIA żżomm id-dejta personali tiegħek bl-iskop uniku li tibgħatha lill-Fondazzjoni Real Animal Rights u lill-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE għall-finijiet tal-petizzjoni. Il- Fondazzjoni Real Animal Rights iżżomm l-informazzjoni personali tiegħek f'exel-sheet fid-database tagħhom biex iżżidha mal-lista tal-posta tagħna u fl-isforzi tad-distribuzzjoni tal-ikel. Tista 'titlob aċċess għall-informazzjoni li hija maħżuna fi kwalunkwe ħin billi tibgħat imejl lil rarmalta@gmail.com. Meta tissottometti petizzjoni, l-awtorità kompetenti tista ’tikkonsulta l-lista tal-firmatarji.

 1. What are your data protection rights?

Real Animal Rights Foundation would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following: 

 • The right of access: you have the right to request Real Animal Rights Foundation for copies of your personal data;    
 • The right of rectification: you have the right to request that Real Animal Rights Foundation corrects any information you believe is inaccurate. You also have the right to ask Real Animal Rights Foundation to complete the information you believe is incomplete;
 • The right to erasure: you have the right to request that Real Animal Rights Foundation erases your personal data, under certain conditions;
 • The right to restrict processing: you have the right to request that Real Animal Rights Foundation restricts the processing of your personal data, under certain conditions;
 • The right to object to processing: you have the right to object to Real Animal Rights Foundation processing of your personal data, under certain conditions;
 • The right to data portability: you have the right to request that Real Animal Rights Foundation transfers the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.
 1. X'inhuma d-drittijiet tiegħek għall-protezzjoni tad-dejta?

Il-Fondazzjoni tad-Drittijiet tal-Annimali Reali tixtieq tiżgura li int konxju bis-sħiħ tad-drittijiet kollha tiegħek għall-protezzjoni tad-dejta. Kull individwu li jagħmel użu huwa intitolat għal dan li ġej:

 • Id-dritt ta 'aċċess: għandek id-dritt li titlob il-Fondazzjoni Real Animal Rights għal kopji tad-dejta personali tiegħek;
 • Id-dritt ta 'rettifika: għandek id-dritt li titlob li Fondazzjoni Real Animal Rights tikkoreġi kwalunkwe informazzjoni li temmen li mhix eżatta. Int għandek ukoll id-dritt li titlob lill-Fondazzjoni Real Animal Rights biex timla l-informazzjoni li temmen li mhix kompluta;
 • Id-dritt għat-tħassir: għandek id-dritt li titlob li l-Fondazzjoni Real Animal Rights tħassar id-dejta personali tiegħek, taħt ċerti kundizzjonijiet;
 • Id-dritt li tirrestrinġi l-ipproċessar: għandek id-dritt li titlob li Fondazzjoni Real Animal Rights tirrestrinġi l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek, taħt ċerti kundizzjonijiet;
 • Id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar: għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek mill-Fondazzjoni Real Animal Rights, taħt ċerti kundizzjonijiet;
 • Id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta: għandek id-dritt li titlob li Fondazzjoni Real Animal Rights tittrasferixxi d-dejta li ġbarna lil organizzazzjoni oħra, jew direttament lilek, taħt ċerti kundizzjonijiet.
 1. How to contact us

 If you have any questions about Real Animal Rights Foundation’s privacy policy, the data we hold about you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to e-mail us at rarmalta@gmail.com.

 1. Kif tikkuntattjana 

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar regoli tal-privatezza ta’ Real Animal Rights Foundation, id-dejta li għandna dwarek, jew tixtieq teżerċita wieħed mid-drittijiet tiegħek ta ’protezzjoni tad-dejta, jekk jogħġbok, toqgħodx lura milli tibgħatilna e-mail fuq rarmalta@gmail.com.