Privacy

1. Spracovanie osobných údajov pre petíciu '#EUforAnimals'

 

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), naša partnerská organizácia, prijíma a zhromažďuje osobné údaje (celé meno, e-mailová adresa a adresa) predložené podpísaním tejto petície a ukladá ich do excelovského listu vo svojej databáze. GAIA uchováva vaše osobné údaje s jediným účelom a to ich zaslania združeniu Humánny pokrok o.z. a príslušným inštitúciám EÚ na účely danej petície. Humánny pokrok o.z. uchováva vaše osobné údaje za účelm pridania do zoznamu odberateľov/iek noviniek a marketingových informácií, pričom údaje sú uchovávané v elektronickej databáze. Kedykoľvek môžete požiadať o prístup k uloženým informáciám zaslaním e-mailu na info@humannypokrok.sk. Pri predkladaní petície môže príslušný orgán nahliadnuť do zoznamu signatárov.

 

2. Aké sú vaše práva ochrany údajov?

 

Humánny pokrok o.z. by sa chcel uistiť, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv ochrany údajov. Každý používateľ má nárok na:

 

Právo na prístup: máte právo požadovať od združenia Humánny pokrok o.z. kópie vašich osobných údajov;

Právo na opravu: máte právo požadovať od združenia Humánny pokrok o.z. opravu všetkých informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať združenie Humánny pokrok o.z. o doplnenie informácií, ktoré považujete za neúplné;

Právo na vymazanie: máte právo požiadať, aby združenie Humánny pokrok o.z. za určitých podmienok vymazalo vaše osobné údaje;

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo požadovať, aby združenie Humánny pokrok o.z. za určitých podmienok obmedzilo spracúvanie vašich osobných údajov;

Právo namietať proti spracúvaniu: máte právo namietať proti tomu, aby združenie Humánny pokrok o.z. spracúvalo vaše osobné údaje za určitých podmienok;

Právo na prenos údajov: máte právo požadovať, aby združenie Humánny pokrok o.z. za určitých podmienok prenieslo údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

 

3. Ako nás kontaktovať

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov organizácie Humánny pokrok o.z., údajov, ktoré o vás máme, alebo ak by ste si chceli uplatniť jedno zo svojich práv na ochranu údajov, neváhajte nám poslať e-mail na adresu info@humannypokrok.sk.

1. Spracovanie osobných údajov pre petíciu „We Want You“

 

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), naša partnerská organizácia, prijíma a zhromažďuje osobné údaje (celé meno, e-mailová adresa a adresa) predložené podpísaním tejto petície a ukladá ich do excelovského listu vo svojej databáze. GAIA uchováva vaše osobné údaje s jediným účelom a to ich zaslania združeniu Humánny pokrok o.z. a príslušným inštitúciám EÚ na účely danej petície. Humánny pokrok o.z. uchováva vaše osobné údaje za účelm pridania do zoznamu odberateľov/iek noviniek a marketingových informácií, pričom údaje sú uchovávané v elektronickej databáze. Kedykoľvek môžete požiadať o prístup k uloženým informáciám zaslaním e-mailu na info@humannypokrok.sk. Pri predkladaní petície môže príslušný orgán nahliadnuť do zoznamu signatárov.

 

2. Aké sú vaše práva ochrany údajov?

 

Humánny pokrok o.z. by sa chcel uistiť, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv ochrany údajov. Každý používateľ má nárok na:

 

Právo na prístup: máte právo požadovať od združenia Humánny pokrok o.z. kópie vašich osobných údajov;

Právo na opravu: máte právo požadovať od združenia Humánny pokrok o.z. opravu všetkých informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať združenie Humánny pokrok o.z. o doplnenie informácií, ktoré považujete za neúplné;

Právo na vymazanie: máte právo požiadať, aby združenie Humánny pokrok o.z. za určitých podmienok vymazalo vaše osobné údaje;

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo požadovať, aby združenie Humánny pokrok o.z. za určitých podmienok obmedzilo spracúvanie vašich osobných údajov;

Právo namietať proti spracúvaniu: máte právo namietať proti tomu, aby združenie Humánny pokrok o.z. spracúvalo vaše osobné údaje za určitých podmienok;

Právo na prenos údajov: máte právo požadovať, aby združenie Humánny pokrok o.z. za určitých podmienok prenieslo údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

 

3. Ako nás kontaktovať

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov organizácie Humánny pokrok o.z., údajov, ktoré o vás máme, alebo ak by ste si chceli uplatniť jedno zo svojich práv na ochranu údajov, neváhajte nám poslať e-mail na adresu info@humannypokrok.sk.