Privacy

1. Verwerking van persoonlijke informatie voor de '#EUforAnimals' petitie
 
GAIA verzamelt persoonlijke gegevens (volledige naam, e-mailadres en adres) die u rechtstreeks aan ons verstrekt door deze petitie te ondertekenen. GAIA ontvangt de persoonlijke informatie die u door het ondertekenen van deze petitie verstrekt en slaat uw gegevens op in de database. U kunt te allen tijde toegang vragen tot de opgeslagen gegevens door een e-mail te sturen naar [info@gaia.be]. GAIA bewaart uw persoonlijke gegevens met als enig doel deze naar de relevante EU-instellingen te sturen ten behoeve van het verzoekschrift. Bij het indienen van een verzoekschrift kan de bevoegde instantie de lijst van ondertekenaars raadplegen. Wij bewaren uw gegevens ook om ze toe te voegen aan onze mailinglijst. 
 
2. Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
 
GAIA wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende: 
 
Het recht van toegang: u hebt het recht om GAIA om kopieën van uw persoonlijke gegevens te vragen;    
Het recht op correctie: u hebt het recht om GAIA te vragen om alle informatie die u onjuist acht, te corrigeren. U hebt ook het recht om GAIA te vragen de informatie die u als onvolledig beschouwt, aan te vullen;
het recht om de gegevens te laten wissen: u hebt het recht om GAIA te vragen uw persoonsgegevens te laten wissen, onder bepaalde voorwaarden;
Het recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om GAIA te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden;
Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking: u hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GAIA, onder bepaalde voorwaarden;
het recht op gegevensdraagbaarheid: u hebt het recht om GAIA te verzoeken de door ons verzamelde gegevens aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u door te geven, onder bepaalde voorwaarden.
 
3. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
 
Als u vragen hebt over het privacybeleid van GAIA, over de gegevens die wij over u bewaren of als u een van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@gaia.be.