Privacy

  1. Behandling af personlige oplysninger til underskriftsindsamlingen "#EUforAnimals"

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be) indsamler personlige oplysninger (fulde navn, e-mailadresse og adresse), som du giver os ved at underskrive denne underskriftsindsamling og gemmer dem i et Excel-ark i deres database. GAIA opbevarer dine personlige oplysninger med det ene formål at sende dem til de relevante EU-institutioner med henblik på underskriftsindsamlingen. Du kan til enhver tid bede om adgang til de oplysninger, der er gemt, ved at sende en e-mail til info@gaia.be. Når der indgives en underskriftsindsamling, kan den kompetente myndighed se listen over underskrivere.

  1. Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder?

 GAIA vil gerne sikre sig, at du er fuldt opmærksom på alle dine databeskyttelsesrettigheder. Hver bruger har ret til følgende: 

  • Retten til adgang: du har ret til at anmode GAIA om kopier af dine personlige oplysninger;    
  • Retten til berigtigelse: du har ret til at anmode om, at GAIA retter alle oplysninger, du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede GAIA om at udfylde de oplysninger, du mener er ufuldstændige;
  • Retten til sletning: du har ret til at anmode om, at GAIA sletter dine personlige oplysninger under visse betingelser;
  • Retten til at begrænse behandlingen: du har ret til at anmode om, at GAIA begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger under visse betingelser;
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen: du har ret til at gøre indsigelse mod GAIA's behandling af dine personlige oplysninger under visse betingelser;
  • Retten til dataportabilitet: du har ret til at anmode om, at GAIA overfører de data, vi har indsamlet, til en anden organisation eller direkte til dig under visse betingelser.
  1. Sådan kontakter du os

 Hvis du har spørgsmål om GAIA's databeskyttelsespolitik, de data, vi har om dig, eller hvis du vil udøve en af dine databeskyttelsesrettigheder, kan du kontakte os via e-mail på info@gaia.be.