Privacy

  1. A  '#EUforAnimals' petíció során gyűjtött személyes információk kezelése

A Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be) személyes adatokat gyűjt (teljes név, e-mail cím és cím), melyeket az alábbi petíció aláírásával ad meg részünkre, és amelyeket az adatbázisukban lévő Excel táblázatban tárol. A GAIA a személyes adatokat abból a célból tárolja, hogy azokat a petíció céljából az EU illetékes intézményeinek elküldje. Bármikor kérhet hozzáférést a tárolt adatokhoz, ha e-mailt ír az info@gaia.be címre. A petíció beküldésekor az illetékes hatóság jogosult megtekinteni az aláírók listáját.

  1. Mik az Ön adatvédelemhez fűződő jogai?

A GAIA kijelenti, hogy teljes mértékben tisztában van az Ön adatvédelemhez fűződő valamennyi jogával. Valamennyi felhasználót az alábbi jogok illetik meg: 

  • Hozzáférési jog: joga van másolatot kérni a GAIA által Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatokról;    
  • Helyesbítési jog: joga van kérni a GAIA-tól az Ön által pontatlannak vélt adatok helyesbítését. Joga van továbbá kérni, hogy a GAIA rögzítse az Ön által hiányosnak vélt adatokat;
  • Törlési jog: bizonyos feltételek esetén joga van kérni, hogy a GAIA törölje az Ön személyes adatait;
  • A feldolgozás korlátozásának joga: bizonyos feltételek esetén joga van kérni, hogy a GAIA korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását;
  • A kifogás joga: bizonyos feltételek esetén joga van kifogást emelni személyes adatainak a GAIA által történő feldolgozásával szemben;
  • Az adatok feldolgozásának joga: bizonyos feltételek esetén joga van kérni, hogy a GAIA adja át az általa Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat másik szervezetnek, vagy közvetlenül Önnek; 
  1. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a GAIA adatvédelmi irányelvével vagy az Ön általunk tárolt személyes adataival kapcsolatban, vagy gyakorolni szeretné az Ön adatvédelemhez fűződő jogait, írjon e-mailt az info@gaia.be címre.