309 897 polgár írta alá az állatjóllétért felelős uniós biztos kinevezésére irányuló petíciót:

Mi, Alulírottak hisszük, hogy az állatok európai uniós jólétét folyamatosan javítani kell jogalkotási előmozdításokkal és a megfelelő erőforrások megteremtésével.

Ezen előrelépés előmozdításának érdekében követeljük az állatjólét jelentőségének fokozását azáltal, hogy ez a felelősség az érintett főigazgatóság és az illetékes uniós biztos munkakörének nevében egyértelműen megjelentetik.

Jelen kontextusban a biztos felelősségi köre „Egészségért, élelmiszer-biztonságért és állatjólétért”-ra változna.

A 2024-es EU-s választások (június 6–9.) fontosak az állatjólét jövője szempontjából.

Szavazataink hozzájárulhatnak az állatokkal való bánásmód javításához Európában… és azon túl!

Szükségünk van egy olyan egészségügyi, élelmiszer-biztonsági és állatjóléti biztosra, aki érdemi állatjóléti és állatjogi képviseletet lát el a következő ciklusban.

5 OK, AMIÉRT SZÜKSÉGÜNK VAN EGY EURÓPAI UNIÓS ÁLLATJÓLÉTI BIZTOSRA

 1. MERT AZ EURÓPAIAK TÖRŐDNEK AZ ÁLLATOKKAL Az Európai Szerződés az állatokat érző lényekként ismeri el, örömet és fájdalmat is éreznek, tehát élvezhetik az életüket vagy épp szenvedhetnek is. Az európai polgárok törődnek az állatokkal, és szeretnénk látni, hogy a jólétüket jogszabályok, irányelvek és a megfelelő erőforrások elkötelezettsége révén figyelembe vegyék. Az ágazati érdekeknek nem szabad érvényesülniük a polgárok igényei felett.
 2. MERT SZÜKSÉG VAN AZ ÁLLATOK JÓLÉTÉNEK JAVÍTÁSÁRA Európai uniós szinten 1974 óta alkotnak az állatok jólétére vonatkozó külön jogszabályokat, és az 1990-es évek eleje óta mérföldkőnek számító törvényeket vezettek be a kegyetlen gazdálkodási gyakorlatok, például a borjúketrecek, a kocák egymástól elszeparált tartása és a tojástermeléshez használt hagyományos ketrecrendszerek fokozatos megszüntetése érdekében. Ennek ellenére egyes
  fajok vonatkozásában nincs külön jogszabály, így védetlenül maradnak.
 3. MERT ORSZÁGOS SZINTEN MÁR VANNAK VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK Egyes tagállamokban az állatjóléti ügyeket már nem a Mezőgazdasági Minisztérium kezeli. 2014 óta
  a Belgium mindhárom regionális kormányában a miniszterek olyan jogköröket kaptak, amelynek egyik fő aspektusa az állatok jóléte, ezáltal kormányzati szinten elősegítve a progresszívabb jogszabályok és irányelvek elfogadását és betartatását.
 4. MERT AZ ÁGAZATI ÉRDEKEK NEM ÁSHATJÁK ALÁ A HALADÁST A gazdasági érdekek túlzott befolyása gyakran késleltette a meglévő jogszabályok megfelelő betartatásának folyamatát vagy szükség esetén annak frissítését. Az élő állatok szállítása egyértelmű példa erre a problémára. A kérdés kapcsán az állatjólétért felelős biztosnak nagyobb befolyással és hatáskörrel kell rendelkeznie az EU intézményeiben.
 5. MERT KONKRÉTAN AZ ÁLLATOKON SEGÍTENE Az állatok jólétével kapcsolatban még sok tennivaló van, és a társadalom igényli, hogy ez a kérdés
  nagyobb prioritással szerepeljen az EU napirendjében. Az állatjólét kifejezésnek a vonatkozó EU-
  biztos munkaköri megnevezésébe történő bevétele lehetséges, észszerű és elősegítené annak
  biztosítását, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak minden, az állatokat érintő, európai uniós
  jogszabályok kapcsán.

EP képviselők akik támogatják az #EUforAnimals-t

Partners

 A GAIA kezdeményezése az alábbi partnerekkel: