Privacy

1. De verwerking van persoonlijke informatie voor de petitie '#EUforAnimals'

 

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), onze partnerorganisatie, ontvangt en verzamelt de persoonlijke gegevens (volledige naam, e-mailadres en adres) die zijn ingediend door deze petitie te ondertekenen en slaat deze op in een Excel-sheet in hun database. GAIA bewaart uw persoonlijke gegevens met als enig doel deze te sturen naar Diervriendelijk Nederland en de relevante EU-instellingen voor de petitie. Diervriendelijk Nederland bewaart uw persoonlijke gegevens om ze toe te voegen aan onze mailinglijst om u op te hoogte te houden van ons werk. U kunt op elk moment toegang vragen tot de informatie die is opgeslagen door een e-mail naar info@diervriendelijk.nl. Bij het indienen van een verzoekschrift kan de bevoegde autoriteit de lijst van ondertekenaars raadplegen. 

 

 

2. Wat zijn uw databeschermingsrechten?

 

Diervriendelijk Nederland vindt het belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 

  • Het recht op inzage: u heeft het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen bij Diervriendelijk Nederland;
  • Het recht op rectificatie: u heeft het recht om Diervriendelijk Nederland te verzoeken alle informatie waarvan u denkt dat deze onjuist is, te corrigeren. U heeft ook het recht om Diervriendelijk Nederland te vragen de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is;
  • Het recht op verwijdering: u heeft, onder bepaalde voorwaarden, het recht om Diervriendelijk Nederland te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
  • Het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om Diervriendelijk Nederland te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken;
  • Het recht van bezwaar tegen verwerking: u heeft, onder bepaalde voorwaarden, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diervriendelijk Nederland
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om Diervriendelijk Nederland te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.

 

 

3. Hoe u contact met ons kunt opnemen

  

Als u vragen heeft over het privacybeleid van Diervriendelijk Nederland en/of de gegevens die we over u bewaren of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen via info@diervriendelijk.nl.