prywatności

 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby petycji „EuforAnimals”

 

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), nasza organizacja partnerska, otrzymuje i gromadzi dane osobowe (imię/imiona i nazwisko, adres e-mail i adres) otrzymane na potrzeby podpisania tej petycji i przechowuje je w arkuszu Excel w swojej bazie danych. GAIA przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przesłania ich do Green REV Institute i do odpowiednich instytucji UE na potrzeby wspomnianej petycji. Green REV Institute przetwarza Twoje dane osobowe aby dodać je do listy mailingowej Green REV Institute, w celu informowania o bieżących działaniach w ramach mailingu. Green REV Institute przechowuje dane osobowe w zabezpieczonej bazie danych, w arkuszu Excel.  Możesz poprosić o dostęp do przechowywanych informacji, w dowolnym momencie, wysyłając żądanie w formie mailowej na adres email: kontakt@greenrev.org. Składając petycję, właściwy organ może zapoznać się z listą sygnatariuszy i sygnatariuszek.

 

2. Jakie masz prawa do ochrony danych?

 

Jako Green REV Institute chcemy się upewnić, że jesteś w pełni świadomy/a wszystkich swoich praw do ochrony danych osobowych. Każdemu użytkownikowi/czce przysługują:

 

• Prawo dostępu: masz prawo zażądać od Green REV Institute kopii swoich danych osobowych;

 

• Prawo do sprostowania: masz prawo zażądać, aby Green REV Institute poprawił wszelkie informacje, które Twoim zdaniem są niedokładne. Masz również prawo poprosić Green REV Institute o uzupełnienie informacji, które Twoim zdaniem są niekompletne;

 

• Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać, aby Green REV Institute usunął Twoje dane osobowe, pod pewnymi warunkami;

 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania: masz prawo zażądać, aby Green REV Institute ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami;

 

• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Green REV Institute Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami;

 

• Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać, aby Green REV Institute przekazał dane, które zebraliśmy, do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, pod pewnymi warunkami.

 

3. Jak się z nami skontaktować

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych Green REV Institute, zakresie Twoich danych albo chcesz skorzystać z jednego z przysługujących Ci praw do ochrony danych, nie wahaj się wysłać do nas e-maila na adres kontakt@greenrev.org