Privacy

Integritetspolicy

 

Djurens Rätt kan stolt säga att vi möter de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Djurens Rätt samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både organisationens och den som undertecknar namninsamlingens intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

 

GAIA, som är vår partner-organisation, tar emot de personuppgifter som du lämnar genom att skriva under denna namninsamling. De sparar dessa uppgifter manuellt med det enda syftet att vidarebefordra den till Djurens Rätt och till relevanta EU-institutioner med anledning av denna namninsamling. 

 

Hantering av personuppgifter

 

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling, beställer material eller produkter eller anmäler dig som volontär kan Djurens Rätt komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och för givande via autogiro även kontonummer. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

 

Vi sparar även din interaktion med Djurens Rätt. Det betyder att vi sparar information om medlemskap, givande, underskrift av namninsamling, prenumeration, kursdeltagande eller beställning.

 

Djurens Rätt sparar informationen så länge du är medlem, givare eller har någon annan interaktion med organisationen, därefter i 3 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

 

Djurens Rätt samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

 

Djurens Rätt lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (till exempel brandväggar). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av organisationen. Djurens Rätt säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

 

Du kan alltid kontakta Djurens Rätt för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

 

 

Syfte

 

Vi använder personuppgifter till att utveckla och effektivisera Djurens Rätts arbete för djuren (enligt organisationens verksamhetsinriktning), utveckla Djurens Rätts webbsidor och andra tjänster, ge bra support till våra medlemmar/givare/kunder, kunna hålla kontakt med våra medlemmar/givare/kunder i service- och fundraisingsyfte, samt skapa (anonymiserad) statistik och analyser.

 

 

Kommunikation

 

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling, beställer material eller produkter eller anmäler dig som volontär kan Djurens Rätt komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i service- och fundraisingsyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

 

 

Kontaktinformation

 

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 08-555 914 00 eller e-post info@djurensratt.se.