309 897 medborgare undertecknade petitionen om en EU-kommissionär för djurskydd:

Vi som undertecknar denna namninsamling anser att djurskyddet inom EU bör förbättras genom förbättrad lagstiftning och genom att det ges tillräckliga resurser.

Vi kräver att djurskyddet får ta större plats och föreslår därför att ansvaret för djurskyddet anges i namnet på det berörda generaldirektoratet och i den behöriga EU-kommissionärens titel.

Om detta skulle bli verklighet så skulle i så kommissionären ansvar bli att arbeta för ”Hälsa, livsmedelssäkerhet och djurskydd”.

Valet till Europaparlamentet 2024 (6-9 juni) är viktigt för framtiden för djurskyddet i Europa. 

Våra röster i valet kan bidra till att förbättra hur djur behandlas i Europa ... och i resten av världen!

Vi behöver en kommissionär för hälsa, livsmedelssäkerhet och djurskydd för att se till att djuren prioriteras under den kommande mandatperioden.

5 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR VI BEHÖVER EN EUROPEISK KOMMISSIONÄR FÖR DJURSKYDD

  1. EFTERSOM EUROPÉER BRYR SIG I EU-fördraget erkänns djur som kännande varelser, som kan känna välbehag och smärta, livsglädje eller lidande. Europeiska medborgare bryr sig om djur och vill se att deras välfärdsbehov beaktas genom lagstiftning, politik och förfogande av tillräckliga resurser. Branschintressen ska inte vara överordnade medborgarnas krav.
  2. EFTERSOM FÖRBÄTTRINGAR AV DJURSKYDDET ÄR NÖDVÄNDIGA Specifik lagstiftning för djurskydd har inte utarbetats inom EU sedan 1974, och viktiga milstolpar nåddes när lagstiftning infördes i början av 1990-talet för att avveckla grymma jordbruksmetoder såsom gödkalvbås, fixeringsboxar för suggor och konventionella burar för äggproduktion. Ändå finns det ingen specifik lagstiftning för vissa djurarter och de saknar därför skydd.
  3. EFTERSOM DET REDAN SKER PÅ NATIONELL NIVÅ I vissa medlemsstater förvaltas djurskyddet inte längre av jordbruksministeriet. Sedan 2014 har ministrar i de tre regionala regeringarna i Belgien tilldelats en titel som innefattar djurskydd som en av deras huvudkompetenser, vilket underlättar införandet av mer progressiva lagar och föreskrifter, och även efterlevnaden av dessa.
  4. EFTERSOM BRANSCHINTRESSEN INTE BÖR UNDERGRÄVA FRAMSTEG Det allt för stora inflytandet av ekonomiska intressen har ofta försenat framsteg i arbetet med att efterleva befintlig lagstiftning eller att vid behov uppdatera den. Långa djurtransporter är ett tydligt exempel på detta problem. Den kommissionär som är ansvarig för djurskydd bör ha större inflytande och befogenheter i denna fråga inom EU:s institutioner.
  5. EFTERSOM DET SKULLE HJÄLPA DJUREN Det finns mycket att göra när det gäller djurskydd, och samhället vill att det prioriteras högre på EU:s dagordning. Att ta med djurskydd i en relevant EU-kommissionärs tjänstetitel är möjligt, förnuftigt och skulle bidra till att säkerställa att rätt åtgärder vidtas i denna fråga då djur påverkas av EU:s lagstiftning.

Europaparlamentariker som stödjer #EUforAnimals

Partners

Ett initiativ från GAIA i samarbete med: