309.897 borgere underskrev underskriftsindsamlingen for en EU-kommissær for dyrevelfærd:

Vi, undertegnede, mener, at dyrevelfærd konstant bør forbedres i EU gennem ambitiøse fremskridt i lovgivning og ved tildeling af tilstrækkelige ressourcer.

For at fremskynde dette kræver vi, at dyrevelfærd bliver givet højere prioritet ved at inkludere dette resortområde eksplicit i stillingsbetegnelse for den relevante Generalsekretær og kompetente EU-kommissær.

Kommissærens ansvarsområde vil således blive "Sundhed, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd".

Europaparlamentsvalget I 2024 (6-9 juni) er vigtigt for fremtiden for dyrevelfærd. Vores stemmer kan hjælpe med at forbedre den måde dyr behandles på i Europa … og resten af verden!

Vi har brug for en kommissær for sundhed, fødevaresikkerhed og dyrevelfæd for at sikre at dyrene bliver gjort til en prioritet i den kommende valgperiode.

5 ÅRSAGER TIL, AT DER ER BEHOV FOR EN EU-KOMMISSÆR FOR DYREVELFÆRD

  1. FORDI EUROPÆERNE GÅR IND FOR DYREVELFÆRD EU-traktaten anerkender dyr som levende væsener, der er i stand til at føle glæde og smerte og kan nyde livet eller lide. Europas borgere bekymrer sig for dyr og vil gerne se, at dyrenes velfærdsbehov tages i betragtning gennem lovgivning, politik og forpligtigelsser af tilstrækkelige ressourcer. Sektorinteresser bør ikke prioriteres over borgernes krav.
  2. FORDI DET ER NØDVENDIGT AT FORBEDRE DYREVELFÆRD Konkret lovgivning omkring dyrevelfærd er blevet vedtaget på EU-niveau siden 1974, og der er blevet indført nationale love siden starten af 1990'erne for at udfase inhuman landbrugspraksis såsom isolering af spædkalve, farebokse for svin og burhøns. Ikke desto mindre er der ingen lovgivning for utallige dyrearter, som dermed ikke har nogen beskyttelse.
  3. FORDI DER ALLEREDE TAGES HANDLING PÅ NATIONALT PLAN I nogle medlemsstater hører dyrevelfærd ikke længere under landbrugsministeriet. Siden 2014 har ministre for Belgiens tre regionale regeringer fået en titel, der slår fast at dyrevelfærd er et af deres primære ansvarsområder, hvilket således gør det lettere at vedtage en mere progressiv lovgivning. politik og håndhævelsen heraf.
  4. FORDI SEKTORINTERESSER IKKE SKAL STÅ I VEJEN FOR FREMGANG Stærke økonomiske interesser har ofte forsinket fremskridt mod korrekt håndhævelse af eksisterende lovgivning eller dens fornyelse. Transport af levende dyr er et klart eksempel på dette problem. En dyrevelfærdskommissærbør have større indflydelse og beføjelser i dyrevelfærdssager i EU-
    institutionerne.
  5. FORDI DET VIL HJÆLPE DYR MERE KONKRET Dyrevelfærd kræver en stor indsats, og EU borgere har gjort det klart, at de ønsker, det bliver sat højere på EU's dagsorden. At medtage dyrevelfærd i den relevante EU-kommissærs job er både muligt, fornuftigt og vil være med til at sikre, at der træffes passende foranstaltninger inden for dette område, hver gang dyr bliver berørt af EU-lovgivning.

MEPer der støtter #EUforAnimals

Partners

Et GAIA-initiativ i samarbejde med: