309 897 občanov podpísalo petíciu za vymenovanie komisára EÚ pre dobré životné podmienky zvierat:

My dolupodpísaní veríme, že dobré životné podmienky zvierat sa musia v EÚ neustále zlepšovať prostredníctvom ambicióznych pokrokov v právnych predpisoch a pridelením primeraných zdrojov.

Na uľahčenie takéhoto pokroku žiadame, aby sa dobrým životným podmienkam zvierat pripísala väčšia váha tak, že sa bude táto zodpovednosť výslovne uvádzať v názve príslušného generálneho riaditeľstva a v názve funkcie príslušného eurokomisára.

V súčasnom kontexte by sa zodpovednosti komisárky rozšírili na „zdravie, bezpečnosť potravín a dobré životné podmienky zvierat“.

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 (6. – 9. júna) sú pre budúcnosť dobrých životných podmienok zvierat veľmi dôležité. 

Naše hlasy môžu pomôcť zlepšiť zaobchádzanie so zvieratami nielen v Európe, ale aj mimo nej!

Potrebujeme komisára/ku pre zdravie, bezpečnosť potravín a dobré životné podmienky zvierat, ktorý/á zabezpečí, aby sa v nadchádzajúcom období stali zvieratá prioritou

5 DÔVODOV, PREČO POTREBUJEME EURÓPSKEHO KOMISÁRA PRE DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

  1. PRETOŽE EURÓPANOM NA TOM ZÁLEŽÍ Zmluva o fungovaní Európskej únie uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti, ktoré sú schopné vnímať radosť a bolesť, vychutnávať si život alebo trpieť. Občanom Európskej únie záleží na zvieratách a chcú, aby sa ich potreby dobrých životných podmienok zohľadňovali aj v právnych predpisoch, pravidlách a záväzkoch adekvátnych zdrojov. Záujmy sektorov nesmú prevažovať nad požiadavkami občanov.
  2. PRETOŽE ZLEPŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK ZVIERAT JE NEVYHNUTNÉ Konkrétne zákony o zlepšovaní životných podmienok zvierat sa na úrovni EÚ vydávajú už od roku
    1974 a od začiatku 90. rokov minulého storočia sa zavadzajú významné právne predpisy, ktorých
    cieľom je zakázať kruté farmárske praktiky, ako sú boxy pre teľatá, koterce pre prasnice a konvenčné batériové klietky na produkciu vajec. Pre niektoré druhy však napriek tomu neexistuje žiadna konkrétna legislatíva a zostávajú tak nechránené.
  3. PRETOŽE TO UŽ PREBIEHA NA ÚROVNI ŠTÁTOV Dobré životné podmienky zvierat v niektorých členských štátoch už nespadajú pod právomoci Ministerstva poľnohospodárstva. V Belgicku sa od roku 2014 menujú v troch regionálnych správach ministri, ktorým do hlavných kompetencií patria dobré životné podmienky zvierat, čím sa uľahčuje prijatie modernejších zákonov a zmlúv, ako aj ich presadzovanie.
  4. PRETOŽE ZÁUJMY SEKTOROV NESMÚ BRÁNIŤ POKROKU Nadmerný vplyv hospodárskych záujmov často bráni pokroku pri riadnom presadzovaní existujúcich zákonov alebo ich prípadnej novelizácie. Ukážkovým príkladom tohto problému je preprava živých zvierat. Komisár zodpovedný za dobré životné podmienky zvierat musí mať v tejto veci v európskych inštitúciách väčší vplyv a právomoci.
  5. PRETOŽE TO ZVIERATÁM REÁLNE POMÔŽE Pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, je treba ešte veľa práce a spoločnosť žiada, aby mali na programe EÚ vyššiu prioritu. Zahrnutie dobrých životných podmienok zvierat do názvu funkcie príslušného eurokomisára je možné, rozumné a pomôže zaistiť, že sa v tejto záležitosti podniknú riadne kroky vždy, keď bude európska legislatíva ovplyvňovať životy zvierat.

Poslanci EP, ktorí podporujú #EUforAnimals

Partners

Iniciatíva organizácie GAIA v partnerstve s: