Emma WIESNER "I support #EUforAnimals"

Sweden
Renew
wies

"Vi måste göra mer för att säkra djurens trygghet och rätt i Europa. Att höja djurvälfärdskraven i EU är otroligt viktigt för mig, och för Centerpartiet."

 

"We have to do more in order to ensure the animal welfare, and animals rights in Europe. Raising animal welfare requirements in the EU is incredibly important to me, and the Centre Party."